Κατασκευή προβλητών και λιμενοβραχίονα στο πολυτελές ξενοδοχείο COSTA NAVARINO WATERFRONT