Σήραγγα όδευσης αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή της Βραυρώνας.

Συνολικό μήκος σήραγγας 1350μέτρα και διαμέτρου 4ων μέτρων.