Μονάδα επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Έναρξη εργασιών στην περιοχή της Μεγαλόπολης.