Αποπεράτωση κτηρίων και γραφείων για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εμβαδού 400m².