Ένα έργο υψίστης σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Οι εργασίες ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2020.