Η εταιρεία μας ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου όλες τις εργασίες του έργου.

Εργασίες σκυροδέτησης, τοιχοποιίας, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, κατασκευή πισίνας και κεραμοσκεπών, τοποθέτηση κουφωμάτων, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση τζακιού , επένδυση δαπέδων, κατασκευή εσωτερικών κουφωμάτων και κουζίνας, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς και κατασκευή κυκλιδωμάτων.

.