Το έργο αφορά στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας  πόσιμου νερού.