Ένα σηματικό έργο για για την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.